QManga | Onepunch-Man on Manga24h
Resize?url=http%3a%2f%2fup.manga24h.com%2ftct%2fmanga%2f1430634046 1
Name:
Onepunch-Man
Author:
Categories:
Action, Comedy, Supernatural, Seinen
Status
Ongoing
Follow
Description
Một Manga thể loại siêu anh hùng với đặc trưng phồng tôm đấm phát chết luôn...Lol !!! -Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch- fx ランキング
CHAPTERS
 • Chap Bonus
 • Chap Special
 • Chap Bonus
 • Chap Special
 • Chap 95
 • Chap 94
 • Chap 94
 • Chap 93
 • Chap 93
 • Chap 92
 • Chap 92
 • Chap 91
 • Chap 91
 • Chap 90
 • Chap 90
 • Chap 89
 • Chap 89
 • Chap 88
 • Chap 88
 • Chap 87
 • Chap 87
 • Chap 86
 • Chap 86
 • Chap 85.5
 • Chap 85.5
 • Chap 85
 • Chap 85
 • Chap 84
 • Chap 84
 • Chap 83
 • Chap 83
 • Chap 82
 • Chap 82
 • Chap 81.5
 • Chap 81.5
 • Chap 81
 • Chap 81
 • Chap 80
 • Chap 80
 • Chap 79
 • Chap 79
 • Chap 78.5
 • Chap 78.5
 • Chap 78
 • Chap 78
 • Chap 77.5
 • Chap 77.5
 • Chap 77
 • Chap 77
 • Chap 76
 • Chap 76
 • Chap 75
 • Chap 75
 • Chap 74
 • Chap 74
 • Chap 73
 • Chap 73
 • Chap 72
 • Chap 72
 • Chap 71.5
 • Chap 71.5
 • Chap 71
 • Chap 71
 • Chap 70
 • Chap 70
 • Chap 69
 • Chap 69
 • Chap 68
 • Chap 68
 • Chap 67 Ver 2
 • Chap 67 Ver 2
 • Chap 67
 • Chap 67
 • Chap 66.6
 • Chap 66.6
 • Chap 66.5
 • Chap 66.5
 • Chap 66
 • Chap 66
 • Chap 65
 • Chap 65
 • Chap 64
 • Chap 64
 • Chap 63
 • Chap 63
 • Chap 62
 • Chap 62
 • Chap 61
 • Chap 61
 • Chap 60
 • Chap 60
 • Chap 59
 • Chap 59
 • Chap 58
 • Chap 58
 • Chap 57
 • Chap 57
 • Chap 56.5
 • Chap 56.5
 • Chap 56.5