QManga | The Gamer on Manga24h
Uejzr
Name:
The Gamer
Author:
Categories:
Action, Fantasy, Shounen, Supernatural, School Life, Manhwa
Status
Ongoing
Follow
Description
Bạn sẽ làm gì khi cuộc sống trở thành 1 trò chơi? Khi mà bạn có thể đánh quái, săn trùm, kiếm kinh nghiệm để lên level và tăng điểm kĩ năng? Hãy cùng khám phá bộ truyện The Gamer này để tìm câu trả lời! -Hãy bấm THANKS và COMMENT để động viên nhóm dịch-
CHAPTERS
 • Chap 136
 • Chap 135
 • Chap 134
 • Chap 133
 • Chap 132
 • Chap 131
 • Chap 130
 • Chap 129
 • Chap 128
 • Chap 127
 • Chap 126
 • Chap 125
 • Chap 124
 • Chap 123
 • Chap 122
 • Chap 121
 • Chap 120
 • Chap 119
 • Chap 118
 • Chap 117
 • Chap 116
 • Chap 115
 • Chap 114
 • Chap 113
 • Chap 112
 • Chap 112
 • Chap 111
 • Chap 110
 • Chap 109
 • Chap 108
 • Chap 107
 • Chap 106
 • Chap 105
 • Chap 104
 • Chap 103
 • Chap 102
 • Chap 101
 • Chap 100
 • Chap 99
 • Chap 98
 • Chap 97
 • Chap 96
 • Chap 95
 • Chap 94
 • Chap 93
 • Chap 92
 • Chap 91
 • Chap 90
 • Chap 89
 • Chap 88
 • Chap 87
 • Chap 86.5
 • Chap 86
 • Chap 85
 • Chap 84
 • Chap 83
 • Chap 82
 • Chap 81
 • Chap 80
 • Chap 79
 • Chap 78
 • Chap 77
 • Chap 76
 • Chap 75
 • Chap 74
 • Chap 73
 • Chap 72
 • Chap 71
 • Chap 70
 • Chap 69
 • Chap 68
 • Chap 67
 • Chap 66
 • Chap 65
 • Chap 64
 • Chap 63
 • Chap 62
 • Chap 61
 • Chap 60
 • Chap 59
 • Chap 58
 • Chap 57
 • Chap 56
 • Chap 55
 • Chap 54
 • Chap 53
 • Chap 52
 • Chap 51
 • Chap 50
 • Chap 49
 • Chap 48
 • Chap 47
 • Chap 47
 • Chap 46
 • Chap 46
 • Chap 45
 • Chap 45
 • Chap 44
 • Chap 44
 • Chap 43