QManga | Assassin de aru ore no Sutetasu ga Yuusha yori mo Akiraka ni

Assassin de aru ore no Sutetasu ga Yuusha yori mo Akiraka ni Tsuyoi Nodaga - Chapitre 2