QManga | Btooom! on Manga24h
Name:
Btooom!
Author:
Categories:
Action, Adventure, Drama, Romance, Ecchi, Mature, Psychological, Tragedy, Seinen
Status
Ongoing
Follow
Description
Một pro game online cứ nghĩ mình vô đối, nhưng khi chính mình bị đưa vào trong game thì anh ta có làm nên chuyện không?
CHAPTERS
 • Chap 84
 • Chap 83
 • Chap 82
 • Chap 81
 • Chap 80
 • Chap 79
 • Chap 78
 • Chap 77
 • Chap 76
 • Chap 75
 • Chap 74
 • Chap 73
 • Chap 72
 • Chap 71
 • Chap 70
 • Chap 69
 • Chap 68
 • Chap 67
 • Chap 66
 • Chap 65
 • Chap 64
 • Chap 63
 • Chap 62
 • Chap 61
 • Chap 60
 • Chap 59
 • Chap 58
 • Chap 57
 • Chap 56
 • Chap 55
 • Chap 54
 • Chap 53
 • Chap 52
 • Chap 51
 • Chap 50
 • Chap 49
 • Chap 48
 • Chap 47
 • Chap 46
 • Chap 45
 • Chap 44
 • Chap 43
 • Chap 42
 • Chap 41
 • Chap 40
 • Chap 39
 • Chap 38
 • Chap 37
 • Chap 36
 • Chap 35
 • Chap 34
 • Chap 33
 • Chap 32
 • Chap 31
 • Chap 30
 • Chap 29
 • Chap 28
 • Chap 27
 • Chap 26
 • Chap 25
 • Chap 24
 • Chap 23
 • Chap 22
 • Chap 21
 • Chap 20
 • Chap 19
 • Chap 18
 • Chap 17
 • Chap 16
 • Chap 15
 • Chap 14
 • Chap 13
 • Chap 12
 • Chap 11
 • Chap 10
 • Chap 9
 • Chap 8
 • Chap 7
 • Chap 6
 • Chap 5
 • Chap 4
 • Chap 3
 • Chap 2
 • Chap 1