QManga | Đấu Phá Thương Khung on Manga24h

Đấu Phá Thương Khung

Name:
Đấu Phá Thương Khung
Author:
Categories:
Shounen, Manhua
Status
Ongoing
Follow
Description
Đây là một thế giới thuộc về Đấu Khí, không hề có ma pháp hoa tiếu diễm lệ, chỉ có đấu khí cương mãnh phồn thịnh ! Tưởng tượng thế giới đó sẽ phát triển ra sao ? mời các bạn xem Đấu Phá Thương Khung ! Hệ Thống Tu Luyện : Đấu Giả, Đấu Sư, Đại Đấu Sư, Đấu Linh, Đấu Vương, Đấu Hoàng, Đấu Tông, Đấu Tôn, Đấu Thánh, Đấu Đế. Hãy Bắt Đầu Từ Tiêu Viêm ! Một thiên tài tu luyện trong phút chốc trở thành phế vật, từ phế vật lại từng bước khẳng định lại chính mình ! Hãy cùng bắt đầu cuộc hành trình đó với Đấu Phá Thương Khung
CHAPTERS
 • Chap 183
 • Chap 170
 • Chap 169
 • Chap 168
 • Chap 167
 • Chap 166
 • Chap 165
 • Chap 164
 • Chap 163
 • Chap 162
 • Chap 161
 • Chap 160
 • Chap 159
 • Chap 158
 • Chap 157
 • Chap 156
 • Chap 155
 • Chap 154
 • Chap 153
 • Chap 152
 • Chap 151
 • Chap 150
 • Chap 149
 • Chap 148
 • Chap 147
 • Chap 146
 • Chap 145
 • Chap 144
 • Chap 143
 • Chap 142
 • Chap 141
 • Chap 140
 • Chap 139
 • Chap 138
 • Chap 137
 • Chap 136
 • Chap 135
 • Chap 134
 • Chap 133
 • Chap 132
 • Chap 131
 • Chap 130
 • Chap 129
 • Chap 128
 • Chap 127
 • Chap 126
 • Chap 125
 • Chap 124
 • Chap 123
 • Chap 122
 • Chap 121
 • Chap 120
 • Chap 119
 • Chap 118
 • Chap 117
 • Chap 116
 • Chap 115
 • Chap 114
 • Chap 113
 • Chap 112
 • Chap 111
 • Chap 110
 • Chap 109
 • Chap 108
 • Chap 107
 • Chap 106
 • Chap 105
 • Chap 104
 • Chap 103
 • Chap 102
 • Chap 101
 • Chap 100
 • Chap 99
 • Chap 98
 • Chap 97
 • Chap 96
 • Chap 95
 • Chap 94
 • Chap 93
 • Chap 92
 • Chap 91
 • Chap 90
 • Chap 89
 • Chap 88
 • Chap 87
 • Chap 86
 • Chap 85
 • Chap 84
 • Chap 83
 • Chap 82
 • Chap 81
 • Chap 80
 • Chap 79
 • Chap 78
 • Chap 77
 • Chap 76
 • Chap 75
 • Chap 74
 • Chap 73
 • Chap 72