QManga | Ỷ Thiên Đồ Long Ký on Manga24h

Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Name:
Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Author:
Categories:
Action, Mystery, Adventure, Martial Arts, Fantasy, Manhua
Status
Ongoing
Follow
Description
Comicvn.net    Ỷ thiên (nương tựa vào trời) là tên của một thanh bảo kiếm. 'Trời' từ xưa đến nay vốn là một khái niệm siêu thực, tượng trưng cho ý muốn của nhân dân. Ỷ thiên như vậy còn có nghĩa là nương tựa vào nhân dân. Đồ long (giết rồng) là tên một thanh bảo đao. 'Rồng' trong văn hóa phong kiến phương đông luôn là biểu tượng của vua chúa, của bộ máy cai trị quyền lực. Như vậy, 'Ỷ thiên đồ long ký' chính là câu chuyện kể về việc dựa vào sức mạnh của nhân dân để diệt trừ một đế quốc cai trị tàn bạo. Chúng tôi xin được gọi tác phẩm này là một thiên anh hùng ca của chủ nghĩa yêu nước. -Hãy bấm THANKS thay cho lời cảm ơn đến nhóm dịch-
CHAPTERS
 • Chap 100 END
 • Chap 99
 • Chap 98
 • Chap 97
 • Chap 96
 • Chap 95
 • Chap 94
 • Chap 93
 • Chap 92
 • Chap 91
 • Chap 90
 • Chap 89
 • Chap 88
 • Chap 87
 • Chap 86
 • Chap 85
 • Chap 84
 • Chap 83
 • Chap 82
 • Chap 81
 • Chap 80
 • Chap 79
 • Chap 78
 • Chap 77
 • Chap 76
 • Chap 75
 • Chap 74
 • Chap 73
 • Chap 72
 • Chap 71
 • Chap 70
 • Chap 69
 • Chap 68
 • Chap 67
 • Chap 66
 • Chap 65
 • Chap 64
 • Chap 63
 • Chap 62
 • Chap 61
 • Chap 60
 • Chap 59
 • Chap 58
 • Chap 57
 • Chap 56
 • Chap 55
 • Chap 54
 • Chap 53
 • Chap 52
 • Chap 51
 • Chap 50
 • Chap 49
 • Chap 48
 • Chap 47
 • Chap 46
 • Chap 45
 • Chap 44
 • Chap 43
 • Chap 42
 • Chap 41
 • Chap 40
 • Chap 39
 • Chap 38
 • Chap 37
 • Chap 36
 • Chap 35
 • Chap 34
 • Chap 33
 • Chap 32
 • Chap 31
 • Chap 30
 • Chap 29
 • Chap 28
 • Chap 27
 • Chap 26
 • Chap 25
 • Chap 24
 • Chap 23
 • Chap 22
 • Chap 21
 • Chap 20
 • Chap 19
 • Chap 18
 • Chap 17
 • Chap 16
 • Chap 15
 • Chap 14
 • Chap 13
 • Chap 12
 • Chap 11
 • Chap 10
 • Chap 9
 • Chap 8
 • Chap 7
 • Chap 6
 • Chap 5
 • Chap 4
 • Chap 3
 • Chap 2
 • Chap 1