QManga | Tuyệt Thế Võ Thần on Net Truyen

Tuyệt Thế Võ Thần

Name:
Tuyệt Thế Võ Thần
Author:
Categories:
Action, Mystery, Manhua, Xuyên không, Truyện Màu, Chuyển Sinh
Status
Ongoing
Follow
Description
Cửu Tiêu đại lục, tông môn san sát, võ đạo làm đầu, người yếu tầm thường, bị người bắt nạt, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông.Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động thì lại ngày kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn.Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp Cửu Tiêu, phá thiên địa, ngạo thương khung!
CHAPTERS