QManga | L-DK on Truyen Tranh Tuan
Name:
L-DK
Author:
Categories:
School Life, Shoujo, Comedy, Romance
Status
Ongoing
Follow
Description
Shuusei Kugayama là “hoàng tử” của trường trung học của mình, nhưng anh ta luôn từ chối mọi lời tỏ tình – trong đó có người bạn tốt nhất của Aoi Nishimori. Mặc dù ban đầu rất ghét anh ta nhưng khi Aoi sống chung với Shuusei, cô bắt đầu suy nghĩ rằng anh ta không hẳn là kẻ xấu như cô nghĩ… L-DK manga in English
CHAPTERS
 • L-DK 75
 • L-DK 74
 • L-DK 73
 • L-DK 72
 • L-DK 71
 • L-DK 70
 • L-DK 69
 • L-DK 68
 • L-DK 67
 • L-DK 66
 • L-DK 65
 • L-DK 64
 • L-DK 63
 • L-DK 62
 • L-DK 61
 • L-DK 60
 • L-DK 59
 • L-DK 58
 • L-DK 57
 • L-DK 56
 • L-DK 55
 • L-DK 54
 • L-DK 53
 • L-DK 52
 • L-DK 51
 • L-DK 50
 • L-DK 49
 • L-DK 48
 • L-DK 47
 • L-DK 46
 • L-DK 45
 • L-DK 44
 • L-DK 43
 • L-DK 42
 • L-DK 41
 • L-DK 40
 • L-DK 39
 • L-DK 38
 • L-DK 37
 • L-DK 36
 • L-DK 35
 • L-DK 34
 • L-DK 33
 • L-DK 32
 • L-DK 31
 • L-DK 30
 • L-DK 29
 • L-DK 28
 • L-DK 27
 • L-DK 26
 • L-DK 25
 • L-DK 24.5
 • L-DK 24
 • L-DK 23
 • L-DK 22
 • L-DK 21
 • L-DK 20
 • L-DK 19
 • L-DK 18
 • L-DK 17
 • L-DK 16
 • L-DK 15
 • L-DK 14
 • L-DK 13
 • L-DK 12
 • L-DK 11
 • L-DK 10
 • L-DK 9
 • L-DK 8
 • L-DK 7
 • L-DK 6
 • L-DK 5
 • L-DK 4
 • L-DK 3
 • L-DK 2
 • L-DK 1