QManga | Tứ Đại Danh Bổ on Truyen Tranh Tuan

Tứ Đại Danh Bổ

Name:
Tứ Đại Danh Bổ
Author:
Categories:
Action, Adventure, Martial Arts, Historical, Manhua, Supernatural
Status
Completed
Follow
Description
Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh, được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình…
CHAPTERS